Milí­ priatelia,

vitajte na TRY verzii novej webovej stránky vinárstva Elesko, ktorú pre Vás pripravujeme. Na finálnej podobe nového webu Elesko intenzí­vne pracujeme. Obrazový a textový obsah ešte nie je úplne aktuálny, momentálne robí­me všetko preto, aby sa v krátkej dobe tak stalo. Tiež sa snaží­me dolačovať niektoré zmeny, ktoré súvisia s dizajnom a funkcionalitou stránky. Výsledky by mali byť k dispozí­cii v priebehu najbližší­ch dní­.

Napriek tomu si myslí­me, že nastal vhodný čas na zí­skanie vašich pripomienok – spätnej väzby od Vás, našich klientov/návštevní­kov. Predsa len, nová stránka Elesko bude prioritne určená pre Vás. Preto chceme vedieť, ako sa na nej orientujete, či je pre vás pochopiteľná jej štruktúra, prí­padne radi priví­tame i Vaše námety, čo by ste na nej zmenili. Verí­me, že i včaka vašim názorom, už o pár dní­ predstaví­me finálnu verziu webu. Vašu spätnú väzbu nám môžete napí­sať e-mailom na adresu: marketing@elesko.sk

čŽakujeme, že i včaka vašej ochote podeliť sa o názor, budeme ku Vám bližšie. Vaše Elesko – Zážitky hodné prí­behov…

Zdieľajte na sociálnych sietiach!

Doprajte si ELESKO! 

Kvalitné prémiové víno v e-shope s donáškou domov!

Prosím, potvrďte svoj vek.